ANASINIFlarımızda Eğitim

NELER ÖĞRETİYORUZ

Beraberce yaşamayı öğretiyoruz;
Paylaşma, Kardeşlik, Sıra olma, Saygı

HANGİ YOLLA ÖĞRETİYORUZ

Çocuklar;
Merak ederek, Sorarak, Eğlenerek, İlgi alanlarını güçlü yanlarını geliştiriyorlar
Çocuklar;
Tüm duygu ve yaratıcılıklarını kullanarak, Gözlem yaparak, Grup çalışmasının zevkine vararak, Problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçiriyorlar.

Balıkesir Yediiklim Anaokulu olarak;

  • Proje temelli eğitim yaklaşımıyla,
  • Görsellerle destekleyerek,
  • Yaparak, yaşayarak, öğrenme temelli yaklaşımla,
  • Howard Gardner'ın, Montesorri'nin, yaklaşımları ile Hing/Scope, SCRAMPER, GEMS gibi eğitimsel yaklaşımlardan faydalanarak çalışmalarımızı hazırlıyoruz.

Öğretmen faktörünün öneminin büyük olması nedeni ile öğretmenlerimize tüm öğretme tekniklerini hizmet içi eğitim yolu ile veriyoruz.

Mutlu Aileler