Back

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yediiklim Okullarının yedi ilkesi doğrultusunda her öğrencinin öğrenme ve öğretme sürecinde tam öğrenmesi esastır. Okulda uygulanan eğitim programı her dersin kendi içinde kazanımları, öğrenme – öğretme etkinlikleri ve değerlendirme olmak üzere üç boyutludur. Öğrenciler her dersin her ünitesini oluşturan her bir konuyu tam öğrenmeden diğerine geçilmez. Okul kapsamlı değerlendirme programı ile her öğrencinin hangi kazanımda sorun yaşadığını anında tespit eder ve gerekli takviye çalışmaları ile tam öğrenme gerçekleştirilir.

BİREYSEL DESTEK PROGRAMI

Yediiklim Okulları öğrencileri ders saatleri dışında bireysel ve grup olarak etüt saatlerine katılırlar ve derste öğrendikleri konularla ilgili uygulamalı çalışmalar yaparlar. Böylece öğrenme süreci sağlam bir şekilde pekiştirilir.

 

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Yediiklim Okulları öğrencilerine sunduğu atölye çalışmaları ile fark yaratan bir okuldur. Öğrenciler bu atölyelerde sanat, teknoloji, dijital öğrenme, kod yazma, robotik çalışmalar gibi farklı alanlarda kendilerini geliştirirler.

KULÜP VE SOSYAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI

Yediiklim öğrencileri için akademik gelişmenin yanında en önemli bir gelişim alanı da sosyal gelişim programıdır. Bu kapsamda öğrencilerin yaratıcı drama çalışmaları ile öz güvenlerini geliştirmek, okul kulüpleri ile farklı etkileşim olanaklarını elde etmeleri esastır. Yine okulumuzda öğrencilerin milli kültürümüzü daha yakından tanımaları için farklı bölgelerin halk oyunlarını öğrenmeleri de okulun temel gayeleri içinde yer almaktadır.

ÇEVRE DOSTU EKOLOJİK OKUL

Yediiklim Okulu öğrencilerine ekolojik ve çevre dostu bir okul vaat ediyor. Okulun yeşil alanlarında farklı bitki ve ağaçların yani sıra öğrencilerin kendi sebzelerini ve ağaçlarını yetiştirecekleri uygulamalar da okulun eğitim programının temel bir boyutudur.

DEMOKRATİK VE ÖĞRENCİ KATILIMINA DAYALI YÖNETİM

Öğrenciler ana okulundan itibaren her gün derse başlamadan önce demokratik katilim gösterecekleri sınıf meclisine katılırlar. Öğretmenleri, arkadaşları ve okul ile ilgili o hafta yaşadıkları her şeyi bu mecliste gündeme getirirler ve onların istekleri doğrultusunda alınan kararlar doğrudan doğruya uygulanır. Yediiklim olarak demokratik kültürün ancak katılımcı bir okul atmosferinde kazanılacağına inanıyoruz.

ÖĞRENME VE ÖĞRETİM DESTEK OFİSİ

Yediiklim Kolejinde sürekli ve iş başında bir profesyonel gelişim programı uygulanır. Öğretmenlerin öğretim süreçlerin desteklemek amacıyla kurulan destek ofisi ölçme değerlendirme birimi ile koordineli çalışarak program kazanımlarını sürekli olarak takip eder ve öğretmenlere gerekli desteği sunar.