Back

NEDEN ÇİFT YABANCI DİL?

Globalleşen dünyada, yabancı dilin önemi de her geçen gün artmakta. İnsan beyninin en esnek olduğu bu dönemde öğrenilen birden fazla yabancı dil, daha kalıcı hale gelerek çocuğun her dilde düşünerek problem çözme becerilerini geliştirmesinde büyük fayda sağlar

DİL EĞİTİMİNİ NASIL VERİYORUZ?

Balıkesir Yediiklim Koleji, yabancı dil öğretiminin başarısı ile öğrencilerinin global arenadaki başarısının paralel olduğunun bilincindedir. Bu bağlamda yabancı dil öğretim yaklaşımlarını “Effective Communication” (Etkili İletişim) referanslı olarak belirler. Öğretim materyallerini buna bağlantılı seçer. Nihai hedef olan Native-like User (Anadile yakın yetkinlikte dil kullanıcısı) bireyler yetiştirme noktasında eğitim programlarını geliştirir. Bu hedefi gerçekleştirmek için tartışmasız küresel arenanın en prestijli ve sonuç alan eğitim enstitüsü Oxford University Press ile yerelde ve globalde işbirliği halinde çalışmalar yürütülür. Balıkesir Merkez düzeyinde Oxford University Press ile çalışan tek kolej olan Yediiklim Koleji, yabancı dil öğretimini-edinimini kritik önemde görür. Londra’daki çözüm ortağımız olan Dil Okullarıyla dil öğreniminin gerçek hayata yansımasına imkan sağlayan bakış açısına sahiptir. Yediiklim Koleji yabancı dilin problem olmaktan çıkıp, sizin için bir ayrıcalığa dönüştüğü yerdir.

Çift yabacı dil eğitimi;

• Yurtiçi ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerde eğitim görebilmek, daha iyi bir kariyer ve uluslararası platformlarda yer alabilmek,
• Globalleşen dünya ile iş dünyasında uluslararası ortama hazır olmak için çift yabancı dil GEREKLİLİK DEĞİL ZORUNLULUKTUR.
Yediiklim Okulları’nda 1.sınıftan itibaren başlayan yabancı dil eğitiminde görsel araçların kullanılması, aktif duyu organlarının etkinliğini arttırır. Dil eğitiminde en önemli etken olan motivasyon arttırılarak, öğrenimi kolaylaştırır ve hızlandırır.

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

Yediiklim Okullarında İngilizceye anadil seviyesinde hakim olacak bireyler yetiştirmek temek amaçlardan birisidir. Bunun için Yabancı dil eğitim kitapları titizlikle seçilir, yapılan ölçme ve değerlendirme ile öğrencilerin ingilizce seviyeleri takip edilir. Dil Eğitim sistemi ile İngilizcede anadil becerisi edindirmek hedeftir. Öğrencilerin hayatın her alanında İngilizceye maruz kalacaklarından yola çıkılarak hazırlanan sistemde öğrenciler, Türk ve yabancı öğretmenler ile beraber çalışarak dil eğitimlerini alırlar.


Dil eğitim sisteminin hedefleri;
• Dil becerisini (okuma – yazma – dinlediğini anlama – konuşma) eşit derecede kazandırmak,
• Hazırlık sınavı muafiyet sınavlarından başarılı olmak,
• Uluslararası ortama hazır olmak ve uluslararası projelere katılarak başarı kazanmak,
• TEOG’da yabancı dil başarısını en üst seviyede tutmak.

ALMANCA DİL EĞİTİMİ

Yediiklim Okulları’nda ikinci yabancı dil olarak Almanca verilmektedir. İkinci yabancı dil öğretimi, ortaokulda da haftada üç saat olarak aralıksız olarak yapılmaktadır.
İkinci yabancı dil öğretiminde, dil bilgisi odaklı öğretim ile beraber öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri, konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir program uygulanmaktadır. Öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zekâ gereksinimlerini karşılamak üzerine seçililen öğretim materyalleri ile yapılan dersler, eğitim teknolojilerinin ve zengin materyallerin kullanımı ile yapılır.
Her öğrencinin anlama, konuşma, okuma ve yazma yeteneği aynı düzeyde olmadığından bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak öğrenme tiplerine göre çeşitli metotlar kullanılarak dersler hazırlanmaktadır.
Hedef yalnızca 2. yabancı dil öğrenmek değil, aynı zamanda bu kültürleri ve bu dillerin konuşulduğu ülkeleri tanımaktır.