Back

AYRICALIKLI EĞİTİM MODELİMİZ: YEDİİKLİMİN YEDİ BOYUTLU EĞİTİM MODELİ

Yediiklimin yedi ilkesi doğrultusunda okulumuzda yedi boyutlu bir eğitim modeli oluşturulmuştur. Model aşağıdadaki gibidir.

NEDEN FARKLILAŞTIRILMIŞ VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

A- FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM TASARIMI ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL FARKLILIKLARINA GÖRE TASARLANIR
B- ÖĞRENME SÜRECİNDE İLGİ, MERAK, KEŞİF GİBİ SÜREÇLERİ HAREKETE GEÇİRİR
C- ÖZGÜVENİ VE ATILGANLIĞI GELİŞTİRİR
D- 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ETKENDİR
E- HAYAT VE OKUL ARASINDA BAĞLANTIYI KURMADA ETKİLİDİR. BÖYLECE ÖĞRENCİ DERSLERİ YAŞAMLA BAĞDAŞTIRABİLİR
F- ÖĞRENME SÜRECİNDE GERÇEK YAŞAM DENEYİMLERİNDEN HAREKET EDER
G- MOTİVASYONU ARTTIRIR VE ÖĞRENMEYİ DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRİR

STEM ODAKLI FEN BİLİMLERİ PROGRAMI

YEDİİKLİM OKULLARI FEN BİLİMLERİ PROGRAMI OKUL ÖNCESİNDEN 8. SINIFA KADAR OLAN TÜM FEN BİLGİSİ DERS PROGRAMINI STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ODAKLI BİR PERSPEKTİFLE ÖĞRENCİLERİNE SUNMAKTATIR. BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK ALANLARI FEN BİLGİSİ İÇİNDE ENTEGRE EDİLMİŞ BİR PROGRAMDA ÖĞRENCİLERİ HEM FEN BİLGİSİNİN YAŞAM İLE BİRLEŞTİRMEKTE HEM DE FARKLI DİSİPLİNLERLE 21. YÜZYILIN TEMEL NİTELİKLERİNİ KAZANMAKTADIRLAR.

21. YÜZYIL BECERİLERİ PROGRAMI

YEDİİKLİM OKULLARI ÖĞRENCİLERİNİ 21. YÜZYILA YETİŞTİRİYOR PAROLASI ETRAFINDA GÜNÜMÜZ İŞ DÜNYASININ ÖNEM VERDİĞİ TEMEL NİTELİKLERDEN OLAN 21. YÜZYIL BECERİLERİ YEDİİKLİMİN YEDİ BOYUTLU EĞİTİM PROGRAMININ EN NEMLİ BİLEŞENİDİR. BU BAĞLAMDA YEDİİKLİM OKULLARINDA HER ÖĞRENCİ:

Yaratıcılık ve Yenilenme
• Çalışma hayatında orijinalite ve yaratıcılık sergilemek
• Diğerlerinin işine yarayacak yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve anlatmak
• Yeni ve farklı bakış açılarına açık ve uyumlu olmak
• Yeniliğin geliştiği alanlarda yaratıcı fikirlerimle somut ve yararlı yardımlarda bulunmak

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
• Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek
• Karmaşık seçimler yapmak ve kararlar vermek
• Sistemlerarası ilişkileri anlamak
• Farklı bakış açılarını netleştirmeye ve daha etkili çözümler üretmeye yönelik sorular belirlemek ve sormak
• Problem çözmek ve soruları yanıtlamak üzere bilgiyi sınırlandırmak, çözümlemek ve birleştirmek

İletişim ve İşbirliği
• Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleşitirip kullanmak
• Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek
• Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve istekli olmak
• İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri
Bilgi Okur-yazarlığı
• Problemlerin çözümüne yönelik olarak; bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşmak, bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde değerlendirmek, doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanmak
• Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak

Medya Okur-yazarlığı
• Medyadaki iletilerin hangi amaçlara yönelik ve hangi araçları, özellikleri ve yenilikleri kullanarak nasıl yapılandırıldığını anlamak
• İnsanların iletileri nasıl farklı yorumladığını, değer yargılarının ve bakış açılarının nasıl işe koşulup koşulmadığını, medyanın inanç ve davranışları nasıl etkilediğini gözlemek
• Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okur-yazarlığı
• Bilginin ekonomik kullanımına yönelik olarak, bilgiye erişmek, yönetmek, bütünleştirmek, değerlendirmek ve yaratmak üzere dijital teknolojileri, iletişim araçlarını ve/veya ağları uygun kullanmak
• Bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek ve paylaşmak üzere tekonolojiyi araç olarak kullanmak, ve bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak

Yaşam ve Meslek Becerileri
Esneklik ve Uyum
• Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlamak
• Karmaşık ve önceliklerin değiştiği ortamlarda etkin olarak çalışmak

Girişimcilik ve Öz-Yönelim
• Kendi anlayışını ve öğrenme gereksinimlerini gözlemlemek
• Uzmanlaşmak üzere temel becerilerin ve/veya öğretim programının sınırlarını aşarak kendi öğrenme sınırlarını ve fırsatlarını keşfetmek, genişletmek
• Becerilerini profesyonel düzeye yükseltmek üzere girişiminde bulunmak
• Başkalarının gözetimi olmaksızın görevleri tanımlamak, öncelik sırasına koymak ve tamamlamak
• Zamanı etkili kullanmak ve iş yükünü idare etmek
• Öğrenmenin yaşamboyu bir süreç olduğuna ilişkin kararlı davranışlar sergilemek

Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler
• Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalışmak
• Uygun olduğunda grupların ortak anlayışını ayarlamak
• Yenilikleri arttırmak ve iş kalitesini yükseltmek üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanmak

Üretkenlik ve Sorumluluk
• İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak
• Titiz ve olumlu iş etiği sergilemek (örneğin, işe zamanında gelmek ve güvenilir olmak)

Liderlik ve Sorumluluk
• Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere bireylerarası ve problem çözme becerileri kullanmak
• Ortak bir hedefe ulaşmak üzere diğerlerinin güçlerini düzenlemek
• Dürüst ve etik davranışlar sergilemek
• Zihninde toplum yararını düşünerek sorumlu davranmak

NİTELİKLERİNİ KAZANACAĞI ÖĞRENME YAŞANTILARI İLE KARŞILAŞIR.

DÜŞÜNME BECERİLERİ VE STRATEJİ OYUNLARI PROGRAMI

YEDİİKLİM OKULLARINDA ÖĞRENCİLERİN AKIL YÜRÜTME, MANTIKSAL SORGULAMA GİBİ ÇOK BOYUTLU DÜŞÜNME ÇALIŞMALARI ÖZEL BİR PROGRAM ARACILIĞI İLE YÜRÜTÜLÜR. BU PROGRAMIN EN ÖNEMLİ DESTEKÇİSİ İSE STRATEJİ OYUNLARI PROGRAMIDIR. OKULUMUZDA HER ÖĞRENCİ SATRANÇ BAŞTA OLMAK ÜZERE SUDOKU, ÇİT, MANTIK KARESİ, KARE KARALAMACA, KENDOKU, KAKRO VE BÖLMECE GİBİ OYUNLARLA MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRİR.

ENSTRUMENTAL MÜZİK EĞİTİM PROGRAMI VE SPORTİF BECERİLER

YEDİİKLİM OKULLARININ TÜM ÖĞRENCİLERİ GÜZEL SANATLARDA VE SPORDA AKTİF VE ETKİNDİRLER. BU BAĞLAMDA TÜM ÖĞRENCİLER BELİRLİ BİR ENSTRUMANDA YETKİNLİK KAZANACAKLARI BİR MÜZİK EĞİTİM PROGRAMINA ALINIRLAR. SEKİZ YIL SÜRECEK OLAN BU EĞİTİM PROGRAMI ONLARIN BİR ENSTRUMANDA YETKİNLİK KAZANMALARINA YARDIMCI OLACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR. DİĞER TARAFTAN OKULUN SPOR TESİSLERİ SAYESİNDE HER ÖĞRENCİNİN BİR SPOR ALANINDA KENDİNİ GELİŞTİRMESİ OKULUN TEMEL HEDEFİDİR.

ÇİFT YABANCI DİL EDİNİM PROGRAMI

YEDİİKLİM OKULLARININ TÜM ÖĞRENCİLERİ AVRUPA DİL PORTFOLYOSU TEMELİNDE DÖRT DİL BECERİSİ ALANINDA (OKUMA, YAZMA, DİNLEME, KONUŞMA) YETKİNLEŞECEK BİR EĞİTİM PROGRAMINA KATILIRLAR. TEMEL YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE, İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA VERİLEMKTEDİR. DİL EĞİTİMİ DİL ÖĞRETİMİNDE DÜNYADA TANINMIŞ LİDER KURULUŞLARIN DESTEĞİ İLE TASARLANIR. YEDİİKLİM OKULLARI DİL EDİNİM PROGRAMININ TEMEL AMACI 8. SINIFTA TÜM ÖĞRENCİLERİN KENDİ YAŞ GRUPLARINA AİT TOEFL DERECESİNİ ALABİLECEK SEVİYEYE GELMELERİDİR.

GELİŞİMSEL REHBERLİK PROGRAMI

ÖĞRENCİ REHBERLİĞİ TEMELİNDE HAZIRLANAN YEDİİKLİM KAPSAMLI GELİŞİMSEL OKUL REHBERLİK PROGRAMI (KGORP) OKULDAKİ TÜM PERSONELİN KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.