Back

Yediiklim Bilim Festivali

Bu yıl okulumuzda ilk olarak yapılan bilim şenliğimizde, çeşitli etkinliklerle öğrencilerimizin Bilime ve Fene olan ilgilerini arttırmayı amaçladık. Hayatın her bölümünde yer alan Fen Bilimleri dersini yaparak, yaşayarak öğrenmenin kalıcılığını anlattığımız bu şenlikte, kimyasal tepkimeler, elektriklenme, ışığın kırılması, ses enerjisi konularını içeren deneyler yaptık. Ayrıca Öğrencilerimizin araştırma, gözlem ve uygulama yöntemleriyle hazırladığı Fen Bilimleri projelerimizi sergiledik. Emeklerinden dolayı öğretmen ve öğrencilerimize, Katılımlarından dolayı da velilerimize teşekkürlerimizi sunarız…