Back

 

Yediiklim kolejinin temel eğitim felsefesi her çocuğun ayrı bir dünya olduğu düşüncesidir. Okulumuzda öğrenim gören her öğrenci ayrı bir dünyayı temsil eder. Çocukların öğrenme süreçleri ve motivasyonları farklı değişkenler tarafından etkilenir. Okulun temel görevi her öğrencide sonsuz bir öğrenme aşkı oluşturmaktır. Okulumuz böylece aşağıdaki yedi ilkeyi yediiklim okullarının temel eğitim felsefesi olarak ele alır.

1- Her çocuk doğal bir şekilde gelişme özgürlüğüne sahiptir

Yediiklim Okullarındaki her öğrenci doğal yeteneklerini özgür ve demokratik bir atmosferde keşfederek geliştirme olanaklarına sahiptir. Her öğrenci için okul onların kendi özgür kişiliklerini geliştirmek için uygun ortamı yaratır ve onlara gerekli desteği sunar

2-İlgi tüm öğrenmelerde motivasyonu sağlayan temel ve esas faktördür

Yediiklim Okullarındaki her öğrenci ve her öğretmen ilginin öğrenmede anahtar rol oynayabildin inanır ve öğrenme etkinliklerini bu ilkeye göre tasarlar. Buna göre okulumuzda öğrencilere sunulan öğrenme etkinlikleri doğrudan veya dolaylı yaşantılarla dünyayı ve çevresini anlamasına hizmet eder. Okulumuzdaki tüm öğrenme etkinlikleri bilginin uygulanmasına odaklanmıştır. Böylece kapsamlı program entegrasyonu ile öğrenciler okul ile yaşam arasındaki bağlantıyı rahat bir şekilde kurabilirler. Okulumuzdaki her öğrenci ve öğretmen kuvvetli bir başarı bilincine sahiptir. Bu bilinç öğrenme yolculuğumuzda bize yol gösteren temel değerdir.

3- Öğretmen öğrencinin oyun arkadaşı ve öğrenme koçudur.

Yediiklim Okullarında görev yapan öğretmenler için öğretim mesleği en yüksek profesyonellikle icra edilen bir meslektir. Bu bağlamda her öğretmen öğrencileri öğrenme yolunda cesaretlendirir, farklı kaynaklardan bilgi edinmelerine ilişkin farklı öğrenme yaşantıları hazırlar, öğrenme sadece sınıfta değil yaşamın her anini içeren doğal bir süreç olarak görülür. Öğretmen öğrencinin öğrenme macerasında yol arkadaşıdır. Öğrenme heyecanı Yediiklim Okullarının temel kıstasıdır.

4-Öğrencinin akademik, sosyal ve duyuşsal gelişimi bir bütün olarak bilimsel veriler doğrultusunda takip edilir.

Yediiklim Okullarında öğrenci gelişimi sadece akademik boyutta ölçülmez. Akademik, sosyal ve duyuşsal gelişim bir bütün olarak değerlendirilir. Sadece notlarla değil fakat ayni zamanda otantik değerlendirme süreçleri ile öğrenci sürekli takip edilir. Öğrencinin bütüncül gelişimi için öğretmenler her türlü tedbiri alır ve uygular.

5-Öğrencinin kendini mutlu hissedeceği ergonomik – çocuk dostu bir okul esastır.

Yediiklim Okulları için okul çocuğun kendini mutlu hissedebileceği, kendini özgür bir şekilde ifade edeceği toplumsal bir yapıdır. Bunun için okulun tasarımı ve donanımı çocukların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir şekilde tasarlanmıştır.

6-Okul aile işbirliği eğitimde başarının anahtarıdır.

Yediiklim Okullari için aile okulun ayrılmaz bir parçasıdır. Okul ve aile öğrencinin gelişim sürecinde sürekli olarak etkileşim halindedir. Bu etkileşim sürecini rehberlik bölümü koordine eder. Ayni zamanda sınıf öğretmenleri sürekli olarak aile ile iletişimi akademik ve sosyal gelişimin temeli olarak görürler.

7- Kendi milli kültürünü ve değerlerini özümsemiş dünya vatandaşları yetiştirmek okulun temel vizyonudur.

Yediiklim Okullarının temel amacı milli kültürü ve değerlerini özümsemiş dünya vatandaşları yetiştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için etkili bir sosyal program ana eğitim programının bir parçası olarak entegre edilmiştir. Dünya vatandaşları yetiştirmek için okul, öğrencilerine üst düzeyde matematik ve fen bilimleri eğitimi, dünya standartlarında çift yabancı dil ve ana dil becerilerinde yetkinleştirme odaklı bir eğitim programı sunmaktadır.